mobillogo_80x600s

Användning av metodiken

Resultat

Vårt arbete går ut på att skapa strategiska resultat i form av Tid, Pengar och Energi. Vi gör det med 3 bilder som beskriver de aktiviteter som behöver genomföras samt de förmågor som behöver användas för att nå det uppsatta målet. Det skapar också en tidsuppfattning var organisationen befinner sig och vilka aktiviteter som man måste fokusera hårdare på för att hålla tidsschemat.

Genomförandet

Bilderna används på ledningsgruppsmöten samt vid kommunikationen av vad ledningen vill uppnå till övriga medarbetare. Bilderna kan användas vid extern presentation av organisationen med "Fokus och Slutmål" som huvud-budskap.
Detta kombineras i kommunikationen med de aktiviteter som gör det trovärdigt att slutmålet kommer att nås.


 

Effekter

Effekten är att det går att börja mäta förändringen direkt efter att organisationen har börjat använda den visuella planen operativt.
Bland de första effekterna som uppstår är att organisationen förstår vad som förväntas av dem och vad de ska prestera. I och med det skapas en tydlighet vilket ger en högre operativ effektivitet.