Blogg

2011 > 10

Klicka för att förstora Klicka för att förstora

Gårdagens öppna föreläsning av Ann Enander på Försvarsögskolan med rubriken "Efter Japan och Norge, hur förbereder vi oss för det ofattbara" handlade om de psykologiska effekterna av  krishantering. Om och hur man kan förbereda sig för det.

 

Det är intressant att höra hur mognadsgraden successivt har ökat för krishantering i Sverige, bland privata och offentliga aktörer. Det handlar mycket om människor och hur man kommunicerar med dem. Enligt Ann Enander handlar det om den kognitiva, sociala och emotionella kommunikationen. Och det är intressant att det är samma erfarenheter och slutsatser som vi har erfarit från våra kunder och med vår tillämpning. Att inte göra krishanteringen för komplex, utan att upprätthålla en viss realism i krisplaneringen.

 

För den som missade den finns hela föreläsningen filmad och utlagd på Bambuser.

http://bambuser.com/v/2056097

Visa hela inlägget »

Ett sätt att öka den egna CSR-exponeringen på marknaden och att samtidigt öka aktieägarvärdet är att bygga CSR-strategin på verksamhetens kärnkompetenser. Genom att lyfta in CSR-perspektivet i företagets kärnkompetenser får strategiplaner såsom krisplaner och utvecklingsplaner CSR-responsen integrerad i verksamheten och hänger ihop på ett naturligt sätt. Berörda parter i verksamheten tar då till sig CSR som en integrerad del i det dagliga arbetet och att det inte blir en isolerad marknads- eller volontäraktivitet.

 

Harvard-professorn Raymond V. Gilmartin listar på Harvards blogg fem sätt för företag att öka förtroendet. En av dessa fem är att samhällsansvaret skall vara en integrerad del av startegin och verksamheten och inte en isolerad separat aktivitet under en CSR-enhet. 

 

SvD HBR Blog Network

Visa hela inlägget »

Genom att identifiera verksamhetens mest tänkbara risker och sårbarheter, inte bara de finansiella, gör att medarbetarna ökar sin medvetenhet om utsattheten.

Detta medför att responsen kommer att ske snabbare och att responstiden för ett ingripande blir kortare. Verksamheten agerar snabbt och effektivt.
Ett viktigt element i detta är att man har utarbetade responsplaner så att responsen blir strukturerad och effektiv.

 

SvD belyser i en artikel börsbolagens redovisning av sina risker i årsredovisningen. 

Ernst & Young utser varje år ett bolag som bäst lyckats rapportera om risk i sin redovisning. I år gick utmärkelsen till Swedbank.

 

Bolagen bedömdes efter följande kritierier:

1. Tillgänglighet. Finns riskredovisningen samlad under en rubrik eller måste man leta igenom hela årsredovisningen för att hitta information?

2. Arbetssätt. Hur arbetar företaget med risk och hur ser ansvaret och organisationen för detta ut?

3. Riskhantering i strategin. Finns det en tydlig koppling till företagets strategi och mål?

4. Riskbeskrivning. Hur väl beskrivs risk/riskerna? Finns det någon analys kring olika scenarier och hur väl är hanteringen av dessa beskriven?

 

Kommentera gärna inlägget:

Visa hela inlägget »

Tidigare inlägg

Etikettmoln